Landslagsidrottare kommer från idrottsfamiljer

Måndag 2/11 presenterades vid en workshop i Stockholm, en ny forskningsrapport; Vägarna till landslaget – om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering. Rapporten är skriven av PG Fahlström, Per Gerrevall, Mats Glemne och Susanne Linnér på Institutionen för Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

- Rapporten är ett unik i sitt slag eftersom den bygger på en enkätstudie med cirka 330 av Sveriges främsta landslagsutövare. Någon liknande studie har aldrig tidigare gjorts i Sverige, säger PG Fahlström.

Syftet med rapporten var att undersöka hur vägen fram till idrottsutövande på elitnivå ser ut och upplevs av svenska elitidrottare.

Resultaten visar att landslagsutövarna genomsnittligt specialiserar sig och startar sin elitsatsning vid 15-16 års ålder. De allra flesta börjar med idrott i samband med skolstarten och sysslar med flera andra idrotter förutom huvudidrotten innan de startar sin elitsatsning. En övervägande del har genomgått idrottsprofilerad gymnasieutbildning.

Vidare framträder tydligt familjens påverkan. Landslagsutövarna kommer från "idrottsfamiljer". Föräldrarna har i stor omfattning själva varit tävlingsaktiva i samma idrott som blivit landslagsutövarna. Föräldrarna har också i många fall varit ledare och tränare. Dessutom har familjerna haft ekonomiska möjligheter att på olika sätt stödja sina barns idrottande.

Sammantaget visar resultaten att vägarna till landslagsnivå är varierande och individuella och att de svenska landslagsutövarnas vägar till landslaget i stor utsträckning karaktäriseras av en sen specialisering och elitsatsning.

Rapporten kommer att få stort värde för idrottsrörelsen då den ger en mera nyanserad bild av elitidrottskarriären än den som ofta framkommer i talangdebatten. Dessutom väcker den många intressanta frågor till exempel gällande ungdomsidrottens organisering och hur idrotten kan göras tillgänglig för bredare grupper av ungdomar, säger forskarna.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning på Riksidrottsförbundets webbplats:
Vägarna till landslaget - Om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering
http://www.rf.se/Undermeny/Forskning/

Kontaktinformation
Per-Göran Fahlström, tfn 070-576 90 06
E-post: pergoran.fahlstrom@lnu.se
Jonas Tenje, pressansvarig 070- 308 40 75