Linnéuniversitetet agerar för att etablera nyanlända

Linnéuniversitetet agerar framförallt inom utbildning och forskning när det gäller flyktingfrågan och nyanländas etablering i samhället. Universitetet tar också fram en metod för effektiv validering av nyanländas kunskaper.

– Linnéuniversitetet ska bidra till att de människor som kommit till Sverige ska kunna etablera sig och vara en resurs i det svenska samhället, säger rektor Stephen Hwang.

På universitetet pågår redan en hel del, till exempel utbildning för personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn och olika typer av fortbildning kring nyanländas lärande. I höst startar dessutom ett nytt program, programmet för integration och mångfald.

Linnéuniversitetet har även tagit initiativ för att bidra i arbetet med att validera nyanlända akademikers kunskaper, så att de snabbare kan komplettera dem och på så sätt få en kortare väg till den svenska arbetsmarknaden. Universitetet har inrättat en heltidstjänst som arbetar med att upprätta en rättssäker och hållbar metod för detta. Linnéuniversitetet är en ledande aktör på det nationella planet.

– Min ambition är att Linnéuniversitetet ska ligga i framkant inom arbetet med validering, säger Stephen Hwang.

Linnéuniversitetet har även forskning inom bland annat områdena integration och etnisk diskriminering, social integration och kulturell mångfald samt kultur- och identitetsmöten.

När det gäller samverkan med det övriga samhället arbetar universitetet bland annat genom Integrationsnätverket på Linnéuniversitetet där ett 20-tal organisationer samverkar med universitetet. Vi arbetar också för att öppna upp för praktik inom universitetet för universitetslärare och administratörer.

En mer komplett lista över de aktiviteter som Linnéuniversitetet deltar i finns här: http://lnu.se/integration/interkulturell-samverkan/lnu-for-nyanlanda

Kontaktinformation
Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet, tfn:070 - 263 38 35
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 - 308 40 75