Ny rapport - En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11

SITE forskare och IFAU presenterar ny rapport.

Ninni Wahlström och Daniel Sundberg står bakom den nya rapporten från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) "En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11". Rapporten ge en omfattande bild av hur den nya läroplanen för grundskolan dels kan förstås i ljuset av såväl internationella som nationella reformrörelser och traditioner och dels dess betydelse och konsekvenser för pedagogiska praktiker. I analysen ingick det såväl policy- och läroplansdokument som enkäter och intervjuer med lärare verksamma inom grundskolan.

För att läsa IFAU:s pressmeddelande och ladda ner rapporten, klicka här: http://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/Stort-genomslag-for-grundskolans-laroplan-Lgr-11/.