Nytt program tar sats mot aktuella integrations- och mångfaldsutmaningar

Den pågående flyktingkrisen är en av vår tids stora samhällsutmaningar och en akut fråga på den politiska agendan. Redan 2014 påbörjade dock Linnéuniversitetet arbetet med att utveckla ett nytt kandidatprogram – med fokus på just integration och mångfald.

Globaliseringen skapar förutsättningar för möten såväl som konflikter mellan människor med skilda bakgrunder, kulturer och identiteter. Programmet för integrations- och mångfaldsstudier, som ska omfatta tre års heltidsstudier och 180 högskolepoäng, ger studenterna kunskaper för att orientera sig i denna värld, förstå och förklara den – och se nya möjligheter.

– Studenterna får möjligheten att kombinera allmänna studier inom integrations- och mångfaldsområdet med en specialisering inom något av sju huvudområden eller ämnen, säger Jonas Svensson, ansvarig för planering och utformning av programmet.

De sju huvudområdena som i nuläget är aktuella är freds- och utvecklingsstudier, historia, genusvetenskap, religionsvetenskap, socialpsykologi, sociologi eller statsvetenskap. Programmet innehåller också en längre sammanhängande praktikperiod där studenten får möjlighet att skaffa sig erfarenhet inom en organisation, en myndighet eller ett företag. Utbildningen ska ge praktisk och teoretisk kunskap som är direkt relevant för organisationers, myndigheters och företags arbete med integrations- och mångfaldsfrågor – nationellt såväl som internationellt. Innehållet i de delar av programmet som utgörs av allmänna studier inom integrations- och mångfaldsområdet är också utvecklat efter samråd med möjliga aktörer i närområdet.

– Att programmet ska ha en internationell prägel är viktigt, med tanke på frågornas globala karaktär, säger Jonas.

Utbildningen planeras starta vid Linnéuniversitetet i Växjö hösten 2016.

Läs mer om programmet här

För ytterligare upplysningar
Jonas Svensson, programansvarig, 070-306 36 27
Jonas Tenje, pressansvarig, 070-308 40 75
Simon Kristoffersson, praktikant, 073-440 04 24