Nytt projekt om kommuners roll i utbildningsreformer

Ninni Wahlström har tillsammans med Daniel Sundberg beviljats forskningsbidrag för projektet Local authorities – independent policy players i en education reforms?

Bidragsgivare är IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning).

Forskningsprojektets syfte är tvåfaldigt: i) att skapa ny kunskap om kommuner som nyckelaktörer i utbildningsreformer, med fokus på reformen Lgr 11 och ii) att utveckla ramverket för teoribaserad utvärdering genom att begreppsliggöra också den kommunala nivån som inte fanns närvarande som aktiv aktör när den teoroibaserade utvärderingsmodellen först aktualiserades under sent 70-tal i ett statligt styrt skolsystem.