Pionjärvolontärerna - De skulle rädda världen

I fredags utsåg tidningen Fokus ”Volontären” till årets svensk. Sverige har en lång tradition av volontärarbete både i Sverige och utanför landets gränser. Under efterkrigstiden blev Sverige internationellt känt som ”det moraliskt goda hjälplandet” med namn som Wallenberg, paret Myrdal, Hammarskjöld och Palme.

– Mindre kända namn är Berit, Anita, Kjell och alla andra vanliga svenskar som var internationella volontärer under 1960-talet. De var med om att lägga grunden för det moderna biståndsarbetets kunskapsbas, berättar Cecilia Jonsson som är aktuell med boken Pionjärvolontärerna. En internationell generation i en föränderlig tid. Skildringarna ger en helt ny dimension till den epok när Sverige internationaliserades.

– Jag skulle ju rädda världen! Det var det enda rimliga målet för mig som ung idealist. Alla andra mål hade varit för små och obetydliga, förklarar en av pionjärvolontärerna om varför han ägnade ett par år av sitt liv åt volontärarbete i ett av Indiens slumområden.

Pionjärvolontärerna var unga svenskar som med föreningar fick möjligheten att göra volontärtjänst. De arbetade med och för lokalbefolkningen i bland annat Indien och Peru där de drev barnhem och sjukvårdsmottagningar. Tillsammans med befolkningen satte de också upp hantverksstäder som gav arbetstillfällen och inkomster.

– Spåren av deras arbete syns än idag i organisationer, erfarenheter och verksamheter, men ordet volontär har skiftat betydelse över åren, säger Cecilia Jonsson. Idag är det professionella biståndsarbetare som arbetar med det pionjärvolontärerna gjorde på 1960-talet.

Med pionjärvolontärernas livsberättelser – om vilka de var, varför de gjorde volontärtjänst, hur deras arbete och vardag såg ut och om deras privata och professionella liv efter hemkomst – ges en ny dimension till den epok när "ett sömnigt litet välsignat land i norra Europa långsamt öppnas mot världen", som biståndsexperten Helena Thorfinn skriver i sitt förord.

Cecilia Jonsson är fil.dr. i socialt arbete och har i sin forskning studerat ideella organisationer och volontärer under olika epoker.

Kontakt:
Cecilia Jonsson, 070-642 61 64, cecilia.jonsson@lnu.se
Makadam förlag, Tove Marling Kallrén, 08-645 10 52, info@makadambok.se
Josefin Fägerås, kommunikatör, 072-528 14 30, josefin.fageras@lnu.se