Mödrarvård

Projekt om mödrarvård till kvinnor med annan bakgrund än svensk

Kommittén för samhällelig drivkraft har beviljat 250 000 kronor till projektet “Mödravård för kvinnor med annan bakgrund än svensk – Multimodal och interaktiv kommunikation i vården”. Projektets syftet är att kartlägga behovet av språkstöd för personal och vårdtagare i mödravården och kartlägga vilka digitala hjälpmedel som finns inom detta område.

I Sverige finns det vårdpersonal och vårdtagare med olika språkliga och kulturell bakgrund. Nu och i framtiden skapar detta olika språk- och kommunikationsproblem inom vården. Inom mödrarvården uppstår det ibland språk- och kommunikationsproblem när gravida kvinnor som inte kan svenska besöker en barnmorska på mödrarvårdcentralen och inte kan göra sig förstådd eller har svårt att ta till sig all information.

I projektet kommer man i samarbete med vårdpersonal från regionen att kartlägga behovet av språkstöd till personal och vårdtagare i mödravården och kartlägga vilka digitala hjälpmedel som finns inom detta område.

Projektet kommer att genomföras hösten 2015 och är ett samarbete mellan eHälsoinstitutet, Landstinget i Kalmar län, insitutionen för språk, institutionen för svenska språket och Excellenscentret för Intermedialitet och multimodalitet (IMS) vid Linnéuniversitetet.