Omsorgsassisten Niklas Åberg var en av 160 deltagare under inspirationsdagen om eHälsa

Stort intresse för inspirationsdag om eHälsa

Tisdag den 17 november samlade 160 personer som arbetar inom kommun, landsting, regionförbund och brukarorganisationer i Kalmar län. eHälsoinstitutet var en av arrangörerna till inspirationsdagen med föreläsningar och utställningsmingel om eHälsa.

- Jag tycker det här är en intressant och bra dag, säger Niklas Åberg, omsorgsassistent i Nybro kommun.

Han och flera av hans kollegor i Nybro kommun har kommit till Forum i Oskarshamn för att delta i inspirationsdagen. Bland de 160 deltagarna finns anställda inom kommuner, landsting, regionförbund, akademi och företag och politiker i Kalmar län.

Patrik Sundström från SKL (Sveriges kommuner och landsting) var en av föreläsarna som berättade hur SKL arbetar med digitalisering för att möta kommunerna och landstingens behov när Sveriges befolkning blir allt äldre. Läkare Nam Young Pak berättade om sina erfarenheter av att arbeta med vård på distans i Nord-Norge och Trelleborgs socialtjänst berättar hur de fått effektivitet och nyttoeffekter när de infört ejtänster inom sin verksamhet.

– Vi har bett föreläsarna att inte prata visioner utan ge exempel från verkligenheten. Deltagarna ska få veta vilka möjligheter som finns med teknik och digitalisering inom socialtjänst, vård och omsorg och känna sig inspirerade och motiverade när de går härifrån, säger Ulrika Adolfsson, en av arrangörerna vid Regionförbundet i Kalmar län.

Anna-Lena Nilsson vid eHälsoinstitutet var en av föreläsarna som konkret berättade hur man kan arbeta när nya tekniska produkter och tjänster implementeras i en verksamhet.

– Användarmedverkan och tydligt stöttande ledarskap är viktiga aspekter för att införandet av digital teknik i en verksamhet ska fungera bra, säger Anna-Lena Nilsson, projektledare vid eHälsoinstitutet.

Inspirationsdagen är ett samarrangemang av Länsgemensam ledning i samverkan, samordande gruppen för eHälsa, eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

– eHälsa är ett angeläget ämne och det känns väldigt roligt att intresset för dagen är så stort, säger Diana Axelsson Olsson, arrangör och forskare vid eHälsoinstitutet.