Temadag om naturvetenskap och livets mening lockar lärare från hela södra Sverige

Kan naturvetenskapen ge svar på frågan om meningen med livet? Detta diskuteras tisdagen den 3 november på Linnéuniversitetet i Växjö, med utgångspunkt i filosofiska, idéhistoriska, teologiska och skilda naturvetenskapliga perspektiv.

Vilket stöd får den som funderar över meningen med tillvaron av naturvetenskapen idag?
• Har naturvetenskapen verkligen lyckats ge nya och hållbara svar på de existentiella frågorna?
• Och är dessa frågor alls meningsfulla i naturvetenskaplig belysning?

Frågor som dessa kommer att diskuteras under temadagen "Naturvetenskapen och meningen med livet" som anordnas tisdagen den 3 november kl 8.30-16.45 i sal Homeros, hus F, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under dagen medverkar bl a professorer i filosofi, idéhistoria, teoretisk ekologi och teoretisk fysik, i form av föreläsningar och diskussioner.

Inspirationsdagen vänder sig till gymnasie- och högstadielärare och till rektorer och lockar över 60 deltagare, från Malmö i söder via Göteborg i väster till Stockholm i norr. Den arrangeras av Kungliga Vetenskapsakademien och Skolverket, i samarbete med Kompetenscentrum vid Fakulteten för teknik.

För mer information, kontakta Katrin Lindwall på Kompetenscentrum vid Fakulteten för teknik, tel 070-308 25 12