Utbildning inom eHälsa behövs

Vitalis lyfter fram eHälsoinstitutets rapport ”kompetensutveckling eHälsa”

Det finns ett behov av kompetensutveckling inom eHälsa. Det visar rapporten ”Kompetensutveckling eHälsa” som togs fram i samband med att flera nationella aktörer inom eHälsa träffades på en workshop under Vitalis.

Hanna Broberg Danielsson vid eHälsoinstitutet är en av författarna till rapporten och i ett nyhetsbrev från Vitalis lyfts rapporten fram som en viktig fråga inom eHälsa.
– Vi är glada att som Nordens ledande eHälsomöte kunna facilitera en workshop för att ytterligare kunna driva på den viktiga frågan om hur eHälsoutbildning bör genomföras, säger Hans Almvide, programansvarig i ett nyhetsbrev från Vitalis.
Under workshopen på Vitalis deltog människor som arbetar med eHälsa ute i verksamheterna och representanter från eHälsomyndigheten, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Sveriges kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och akademin som diskuterade behovet av kompetensförsörjning inom eHälsa.

Resultatet av workshopen har sedan sammanställts i rapporten "kompetensutveckling eHälsa" som visar att det finns ett behov av kompetensutveckling inom eHälsa. Enligt rapporten varierar det också vilka kompetenser inom eHälsa en person är i behov av beroende på vilken roll de har i förhållande till eHälsa.

Rapporten visar också att det är bra att det erbjuds utbildningar inom eHälsa men det behövs någon som tar ansvar för utbildningsfrågan inom eHälsa.

Läs hela rapporten "Kompetensutbildning eHälsa"