CISA

3,6 miljoner till nationellt centrum kring akutvård

Docent Carina Elmqvist har fått 3 600 000 kr från Kampradstiftelsen. Pengarna ska gå till projektet Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akutvård (CISA).

Målet är att bygga upp ett centrum med en operativ enhet där man följer patientens väg från skådeplatsen in i sjukhuset. Pengarna ska också finansiera tre nya forskningsprojekt.

Läs mer om CISA