Landskap

6,5 miljoner kronor till naturvetenskaplig forskning vid Linnéuniversitetet

Två forskare vid Linnéuniversitetet har idag fått sammanlagt 6,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Professor Kristina Nilsson Ekdahl vid institutionen för kemi och biomedicin, har fått 2,9 miljoner kronor för perioden 2017-2020 för att hitta tekniker som kan förutsäga hur nyutvecklade biomaterial kommer att fungera när de används i kroppen.

– Biomaterial är konstgjorda material som används i olika typer av medicinsk utrustning för att ersätta eller underlätta olika kroppsliga funktioner, berättar Kristina Nilsson Ekdahl. Materialen ska både vara snälla, det vill säga inte stötas bort av kroppen, och aktiva, alltså fungera i kroppen på ett fördelaktigt och funktionellt sätt.

– Målsättningen med projektet är att sätta upp enkla tekniker för att förutsäga hur nyutvecklade material fungerar så att man på ett tidigt stadium kan välja bort olämpliga material. Därigenom kan man minimera antalet material som testas i djurförsök och undvika att olämpliga material utnyttjas i medicinsk utrustning. Detta innebär vinster både vad gäller etik och ekonomi, förklarar Kristina Nilsson Ekdahl.

Professor Marie-José Gaillard-Lemdahl vid institutionen för biologi och miljö har för perioden 2017-2020 fått 3,5 miljoner kronor för att undersöka interaktioner mellan vegetation och klimat i Europa och effekten på klimatet av förändringar i markanvändning över de senaste 6000 åren. Undersökningen görs i samarbete med Lunds universitet, Stockholms universitet och SMHI.

– Vi gör detta med hjälp av klimatmodeller och rekonstruktioner av vegetation och markanvändning baserade på pollen som är bevarade i sjöbottnar och torvmossar, säger Marie-José Gaillard-Lemdahl. Den här typen av studier behövs dels för att testa och validera våra klimatmodeller. Men också för att förstå vilka effekter förändringar som människor har gjort i landytan och vegetationen har haft på klimatet. På det sättet skulle vi kunna skapa strategier för att minska klimatuppvärmningen i framtiden genom välgenomtänkt landskapsskötsel idag.

– Jag är glad att vi äntligen kan undersöka vad vi har velat sedan ganska länge, berättar Marie-José Gaillard-Lemdahl. Vi gjorde en första undersökning 2009-2011, och den visade att forna förändringar i landytan orsakade av människor gjorde en tydlig skillnad vad gäller klimatförändring och att effekterna var komplexa eftersom de skiljde sig mellan säsonger och mellan regioner. Nu får vi äntligen fortsätta att studera detta!

Mer information

Vetenskapsrådets bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap 2016, http://vr.se/forskningsfinansiering/bidragsbeslut/naturvetenskapochteknikvetenskap.4.627d38da1574f3eb0713e5d4.html

Kontaktinformation

Kristina Nilsson Ekdahl, tfn. 072-232 07 26
Marie-José Gaillard-Lemdahl, tfn. 073-029 26 63
Annika Sand, pressansvarig, tfn. 076-830 01 05