Undersökning från ett fartyg

Alger och musslor som hållbart djurfoder

Stiftelsen Lantbruksforskning har beviljat Catherine Legrand 3,3 miljoner kronor till ett projekt som handlar om att använda alger och musslor till djurfoder. Forskningen sker inom projektet Algoland.

Att använda alger och musslor i foder bidrar till en hållbar utveckling och begränsar övergödning och växthuseffekten. Mikroalger kan produceras i sydöstra Sverige genom att återanvända koldioxidutsläpp från förbrännings- och biogasanläggningar och återvinna näringsämnen från övergödda vattenkällor. Musselodling fungerar som en näringssänka vid skörd och motverkar lokal övergödning.

- Mikroalger har god potential att fungera som proteintillskott då det har liknande protein och oljeinnehåll som sojaböner. Musselmjöl kan ersätta fiskmjöl i kycklingfoder och utgöra en högkvalitetsskälla av protein vid uppfödning av gödkyckling, säger Catherine Legrand, prof. i Marin ekologi vid Linnéuniversitetet och Algoland-projektets initiativtagare.

Projektet Algoland Foders vision är att minska importen av soja som proteinkälla i djurfoder och ersätta den med ett hållbart, lokalt producerat protein från marina substrat som till exempel mikroalger och blåmusslor. Nu vill forskare, foder- och kycklingindustrin gå vidare i en branschöverskridande samverkan och fördjupa kunskaperna kring hur importerat sojafoder kan minskas och ersättas av en lokalproducerad proteinresurs.

Projektet Algoland-Foder är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Kalmarsundskommissionen, WSP och Kalmar Lantmän, Guldfågeln, Kopparfly Sprättägg och musselodlare Jan Anderssons Dykeri och Byxelkroks Marine Services AB. Från Linnéuniversitetet deltar huvudsökande Catherine Legrand och medsökande Elin Lindehoff och Magnus Elfwing.

Mer om Algoland

Mer om Stiftelsen Lantbruksforskning

Totalt var det 16 projekt som beviljades anslag av Stiftelsen Lantbruksforskning varav ett är kopplat till Linnéuniversitetet.

Kontaktinformation
Catherine Legrand, tfn: 070 – 438 06 18
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 – 308 40 75