Tobias Bromanders seminarie i Almedalen

Varför uppstår politiska skandaler och mediedrev?

Det andra av dagens seminarium presenterades av Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap vid Linneuniversitetet, under den pågående Almedalsveckan. Ämnet berörde politiska skandaler och mediedrev och varför det uppstår. Antalet deltagare i lokalen var stort och extra stolar fick bäras in för att räcka till de ca 120 besökarna.

Bromander konstaterar att medierna har en viktig uppgift med att granska makten men att mediedrev inte leder till något positivt. Det finns också en aspekt i forskningen som visar att kvinnor döms hårdare i media medan man i större utsträckning kan ha överseende eller ge män en andra chans. Människor har ett intresse för att läsa om politiker som inte följt reglerna och det skapar lätt ett engagemang att hitta den typen av skandaler.

Mediedrevets sju kännetecken enligt Bromander är:

1. Mycket intensiv och utdragen medierapportering (tränger undan andra nyheter)
2. Enkelriktad rapportering (alla springer åt samma håll)
3. Stort inslag av biasapekter av skandalen
4. Oviss utgång – ofta avgång
5. Huvudpersonen är ensidigt och kraftigt ifrågasatt
6. Alternativa perspektiv och vinklar förekommer knappt
7. Få ifrågasätter mediedrevet (först efteråt)

– Medvetenheten är vanligare och mer närgången idag. Skandaler är ett naturligt inslag i politiken, det kan föra med sig positiva aspekter också säger Tobias Bromander.