Linnéuniversitetet

Klart med anonyma salstentor

Rektor har beslutat att samtliga salstentamina vid Linnéuniversitetet ska vara anonymiserade från vårterminen 2017.

Redan från höstterminen är det möjligt att genomföra anonymiserade salstentamina, men det är då frivilligt och upp till respektive examinator att bestämma om tentan ska vara anonymiserad eller inte.

Bakgrunden till beslutet är bland annat att studentkåren Linnéstudenterna har uttalat önskemål om att universitetet ska arbeta med anonymiserade salstentamina, men flera fakulteter har också diskuterat frågan. De senaste åren har universitetet gjort både tester och pilotprojekt med anonymiserade salstentor.

Med anonymiserade salstentamina skriver studenterna sina tentor med en anonym kod istället för med namn eller personnummer, och studenterna kommer att vara anonyma fram till att tentan har betygssatts och resultatet har blivit officiellt.

Berörd personal kommer under hösten att få utbildning i hur arbetet med anonymiserade salstentamina går till.

Vill du veta mer?

Lokal och serviceavdelningen, Tentamenssystemet
Support tentamen@lnu.se
Kontaktperson: Jeanette Elmquist

Studerandeavdelningen, Ladok
Support ladok@lnu.se
Kontaktperson: Jirina Fahlén Jonsson