Schackbräde

Är det bra att kunna "lite om mycket"?

Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman har publicerat artikeln "Är det bra att kunna "lite om mycket"? En studie av egenföretagare baserad på mönstringsdata" i Ekonomisk Debatt, 44, 44-52.

Läs artikeln här: http://nationalekonomi.se/ED-4402