studenter visar skiss på arbetet för intresserade personer

Arbetsgivare se hit – nu är det dags formulera examensarbeten för vårens studenter!

Vill du samarbeta med våra studenter i vår? Under oktober och november är en bra tid att du hör av dig till oss med idéer på uppgifter som i vår kan bli examensarbeten. Processen att hitta vad man ska skriva om börjar för många studenter redan under höstterminen.

Exakt hur det går till med examensarbeten varierar mellan olika utbildningar. Du kan själv utan kostnad annonsera en idé om examensarbete på vår portal Mycareer. Där söker våra studenter efter idéer och uppdrag.

Hör gärna av dig med tankar och idéer till oss som jobbar med samverkan på våra fakulteter. Vi kan guida vidare om du behöver prata med ansvarig inom något särskilt program. Kontaktuppgifter finns här. 

Vad är ett examensarbete?
Ett examensarbete genomförs som regel sista terminen av en utbildning. Det görs examensarbeten både på grundnivå (oftast tredje studieåret), och på avancerad nivå, det vill säga fjärde eller femte året. Studenten jobbar ibland ensam, ibland i grupper om två eller någon gång tre personer, och skall utföra ett självständigt arbete under ett antal veckor. Ett examensarbete har vissa formella krav på sig från universitetet, som studentens lärare och handledare på universitetet arbetar med. Om det görs i samarbete med dig på ett företag eller i en organisation behövs handledare även från er.