Petter Tibblin

Årets pristagare av Linnéstipendiet är Petter Tibblin

Årets stipendiat och pristagare av det sjätte i ordningen, av Kalmar och Växjö kommuners Linnéstipendium har utsetts. I år gick stipendiet till Petter Tibblin för sitt forskningsprojekt; Forskning för ett hållbart ekosystem – gäddan i ekosystemets, samhällets och vetenskapens tjänst

Juryns motivering:
Linnéstipendiet 2016 ges till Petter Tibblin för projektet "Forskning för ett hållbart ekosystem – gäddan i ekosystemets, samhällets och vetenskapens tjänst". Med sitt forskningsprojekt vill Petter Tibblin förstärka populationen av gädda. Metoderna för att uppnå detta är: 1. Att öka populationernas storlek genom att optimera metoder för anläggning av våtmarker och 2. Att studera effekten av sportfiske på gäddans populationer och förmågan att reproducera sig.

Projektet håller hög vetenskaplig kvalité samtidigt som den är oerhört relevant för aktuella miljöproblem i regionen. Forskningen har potential att medföra stora ekologiska och socioekonomiska vinster. Projektet kan omsättas i direkt nytta vad gäller anläggningen av våtmarker och mer långsiktigt minska förekomsten av algblomning. 

– Det känns fantastiskt bra, nu kan jag ägna mig åt ett självständigt projekt. Mitt projekt handlar om att uppnå långsiktighet i våtmarker genom så kallade kombivåtmarker för flera olika värden, inom växt och djurliv, säger Petter Tibblin.

Stina Alriksson från institutionen för biologi och miljö tilldelas ett resestipendium, för sitt forskningsprojekt: Historiska emissioner från glasbruk

Juryn för Linnéstipendiet 2016 har bestått av följande personer: Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun; Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun; Stephen Hwang, rektor Linnéuniversitetet och Camilla Rööst, manager material & innovation, IKEA of Sweden AB och Kjell Axelsson, grundare och styrelsemedlem i Läckeby Water AB.

Kalmar kommun och Växjö kommun delar årligen ut ett forskningsstipendium på 500 000 kr. Stipendiet är ett av de större stipendierna inom sitt område och syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Det är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan. Stipendiet delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i Kalmar den 20 maj.

Juryn överlägger
Juryn överlägger på Kalmar slott Jonas Tenje