H.E.S.S.

Astrofysiker från hela världen samlas i Växjö i april

H.E.S.S. är ett av de ledande observatorierna inom området astrofysik för gammastrålning med mycket hög energi. I april kommer etthundra vetenskapsmän inom H.E.S.S. att mötas på Linnéuniversitetet för att diskutera observationernas status, analyserna av de astrofysiska källor som observerats, samt de framtida planerna för observatoriet.

18–22 april 2016 kommer en av de två årliga samlingarna för H.E.S.S. Collaboration att äga rum på Linnéuniversitetet i Växjö. Omkring 100 forskare från hela världen förväntas delta i detta möte, som kommer att behandla gjorda observationer såväl som framtidsplanerna för observatoriet.

Forskargruppen Astroparticle Physics vid Linnéuniversitetet har tillhört H.E.S.S. Collaboration sedan 2013 och deltar aktivt i H.E.S.S. forskning inom extragalaktisk astronomi och i olika delar av de analyser som görs.

– Att stå som värd för H.E.S.S. Collaborations möte är en stor tilldragelse för Astroparticle Physics-gruppen och för Linnéuniversitetet, eftersom det är mycket viktigt att vara synliga inom området i Sverige och på en internationell nivå, säger Yvonne Becherini, medlem i H.E.S.S. Collaboration sedan 2008, lektor och kontaktperson för H.E.S.S. Collaboration vid Linnéuniversitetet.

High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) är ett av de ledande observatorierna inom astrofysik för gammastrålning med mycket hög energi (very high energy; VHE). Namnet H.E.S.S. är även en hyllning till Victor Hess som fick Nobelpriset i fysik 1936 för sin upptäckt av kosmisk strålning.

H.E.S.S. är ett system av så kallade Imaging Atmospheric Cherenkov-teleskop som utforskar kosmiska gammastrålar inom energiomfånget tiotals GeV till tiotals TeV. Teleskopen finns i Namibia, nära berget Gamsberg, i ett område som är välkänt för att ge utmärkt optisk kvalitet.

H.E.S.S. Collaboration omfattar vetenskapsmän från tolv länder – Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Namibia, Sydafrika, Irland, Armenien, Polen, Australien, Österrike, Sverige och Nederländerna. För bara två veckor sedan publicerade samarbetet en artikel i tidskriften Nature om upptäckten av den första så kallade Pevatronen, en kosmisk accelerator i vår galax centrum.

- -

En lista över H.E.S.S. Collaborations publikationer finns på
https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/pages/publications/pubs_jour.shtml
Mer information om H.E.S.S.-observatoriet finns på
https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS

- -

Bild: © Mattias Lorentz, H.E.S.S.