Växjö och Kalmar i en avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring om strategiskt partnerskap mellan Kalmar och Växjö kommuner, Linnéstudenterna och Linnéuniversitetet

Kalmar kommun, Växjö kommun, studentkåren Linnéstudenterna och Linnéuniversitetet lägger nu fram förslag på en avsiktsförklaring om ett strategiskt partnerskap. Härigenom vill kommunerna, studentkåren och universitetet visa en gemensam vilja att stärka en redan mycket god rela¬tion genom att fortsätta utveckla långsiktiga samarbeten. Avsiktsförklaringen gäller för 2017-2019, men tanken är att den ska förlängas ytterligare.

– Universitetets utveckling är en prioriterad fråga för båda våra kommuner, förklarar Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun. Avsiktsförklaringen är ett sätt för oss att fortsätta utvecklas som universitets- och studentstäder.

– Linnéregionen ska vara en attraktiv plats för både studenter, forskare och företag, fortsätter Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun. Vi samarbetar för en fortsatt positiv utveckling i regionen.

Avsiktsförklaringen omfattar samverkan inom områden som kommunerna har ansvar för eller är engagerade i, liksom Linnéuniversitetet och studentkåren Linnéstudenterna i sin helhet.

Under 2017-2019 prioriteras tre områden i det strategiska partnerskapet: Hållbar samhälls-och infrastruktur, Forskning och kunskapsutveckling samt Näringsliv och arbetsliv.

– Linnéuniversitetet är tillsammans med städerna Växjö och Kalmar motorer i det fortsatta arbetet med att utveckla en dynamisk kunskapsregion, säger Linnéuniversitetets rektor Stephen Hwang.

– Studentperspektivet är viktigt för utvecklingen av universitetet och städerna! Det gäller i allt från bostadsfrågor, studentliv- och studiemiljö till mötesplatser mellan studenter och näringsliv, säger Linnéstudenternas ordförande Victor Lagercrantz.

Organisatoriskt drivs samarbetet genom att en styrgrupp och en beredningsgrupp tillsätts med representanter från respektive organisation.

Kontaktpersoner

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun, 070-374 43 03
Bo Frank, (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, 070-584 13 90
Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet, 070-263 38 35
Victor Lagercrantz, ordförande för Linnéstudenternas ordförande, 070-481 99 41
Annika Sand, pressansvarig, Linnéuniversitetet, 076-830 01 05