Porträttbild på Goran Basic

Berättelser från Bosnienkrigets överlevare

Att människor tvingas fly från krig är inget som bara tillhör historien - det är högst aktuellt även idag. Men vilka problem brottas människor med från sina krigsdrabbade hemländer? Goran Basic har undersökt detta i en nypublicerad bok med utgångspunkt i krigets Bosnien.

Minnen om våldsamma situationer lever sitt eget liv efter många krig och de fortsätter att ha betydelse för individer och samhällsliv. Materialet i Goran Basics bok baseras på intervjuer med människor som under Bosnienkriget varit lägerfångar, förövare, offer eller passiva åskådare. Han har undersökt hur de beskriver sin egen upplevelse av kriget utifrån kategorierna krigsvåld, offerskap och försoning efter kriget.

I berättelserna finns bilden av ett samhälle där den sociala ordningen har förstörts. Istället har en ny social ordning tagit plats, en ordning där våldet är som en organiserad ritual. I Goran Basics intervjuer skapas en bild av att våldet under kriget blev en norm i samhället snarare än ett undantag. De som utsattes för våldet har blivit avhumaniserade och upplevs som en "fiende" eller människor som utgör ett tydligt hot mot samhällsordningen. I boken ryms många starka berättelser. Återkommande är hur grannar totalt ändrar beteende under kriget, nästan från en dag till en annan.
– Ena dagen är de civilklädda och hälsar leende - för att nästa dag med vapen fördriva samma grannar de hälsat på, säger Goran Basic.

Trots att bokens forskning bygger på analyser av erfarenheter från kriget i Bosnien kan det kopplas till samhället idag.
– Boken fångar de sociala fenomen som vi även kan se i dagens samhälle, att många människor tvingas lämna sina hem och kommer till Sverige. De har på samma sätt minnen från krig som lever kvar hos dem, säger Goran Basic.

Goran Basic är docent i sociologi och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet.
Boken heter Krigets sociologi: Analyser av krigsvåld, koncentrationsläger, offerskap och försoning och ges ut på Bokbox Förlag.

Här kan du läsa mer om boken.

Kontakt: Goran Basic 0470-70 89 59 goran.basic@lnu.se
Tove Nordén, kommunikatör 070-367 14 53 tove.norden@lnu.se