Schackbräde

Besök av Elisabeth Svantesson

Måndagen den 12 september får Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies besök av Elisabeth Svantesson (m). Elisabeth Svantesson är riksdagsledamot och har tidigare varit arbetsmarknadsminister.