Studenter vid datorer

Beviljade medel för skräddarsydda utbildningar inom IT

KK-stiftelsen har beviljat medel för projektet ”Sociala medier och webbteknologier för innovation och tillväxt” som sträcker sig över fyra år och de beviljade medlen uppgår till 10 853 810 kronor. Syftet med projektet är fortsatt utvecklingen av akademiska kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma, främst inom IT-branschen.

– Att hitta och rekrytera kvalificerad personal till IT-jobb är idag en utmaning, säger Fredrik Björn, R&D Manager på Danfoss Power Solutions AB.

– Att utveckla den egna kompetensen blir därför en viktig strategi och Linnéuniversitetets kurser kommer att bli ett avgörande sätt för oss att öka produktiviteten och upprätthålla kompetensen inom företaget.

Vissa kunskaper kan man få genom icke akademiska kurser, men ibland behövs kunskaper med ett större djup och förståelse och då kan akademiska studier passa bättre. Universiteten gör sitt yttersta för att utbilda fler med rätt kompetens, men universiteten har svårt för att täcka behovet. Och när det gäller vissa akademiska kurser, har de varit ganska dåligt anpassade för kompetensutveckling. De har ofta saknat den flexibilitet som krävs för att tilltala yrkesverksamma, när det gäller antalet kursdeltagare, studietakt och var utbildningen äger rum.

Vid Linnéuniversitetet har vi utvecklat och genomfört och skräddarsydda utbildningar, i relativt begränsad skala, för yrkesverksamma inom IT-branschen, sedan 2013. Det är kurser som utvecklats i nära samarbete med intresserade företag.

– Det finns stora utvecklingsmöjligheter när det gäller att anpassa kurserna till de anställdas och arbetsgivarnas behov och önskemål, säger projektledare Arianit Kurti, lektor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet.

Utvärderingar har visat att kursdeltagarna är mycket positiva till upplägget och genomförandet av de anpassade kurserna. Utöver det skräddarsydda innehållet i kurserna finns det även andra anpassningar i form av mindre studiegrupper, online-material, distansmöten, flexibel antagning och förutsättningar för validering med mera.

– Tanken med de nya projektmedlen är nu, att skala upp verksamheten för att kunna erbjuda fler kurser inom IT området, men också inom närliggande branscher, säger Arianit Kurti.

I sin projektgranskning skriver KK-stiftelsen såhär om projektet; Kompetensområdet är relativt nytt med en starkt växande betydelse för näringslivet. Projektet ligger väl i linje med lärosätets strategiska inriktning och har ett aktivt stöd från ledningen. Projektet har utvecklat intressanta modeller för kursutveckling och kursgenomförande i samproduktion, som är väl anpassade till det dynamiska kompetensområdet. En väsentlig del i den fortsatta utvecklingen är att konkretisera hur satsningen ska kunna skalas upp för att nå företag och yrkesverksamma i den omfattning som anges i ansökan.

Genom att ledande företrädare för universitetet aktivt medverkar i projektet tillsammans med strategiska externa partners, ges goda förutsättningar för att säkra den långsiktiga finansieringen, skriver KK-stiftelsen i sin bedömning för projektet.

– Tanken är att om projektet faller väl ut, och om kurserna blir bra ska de på sikt också ingå i det allmänna kursutbudet, säger Ola Petersson, lektor vid Institutionen för Datavetenskap.

Undervisningsspråket är engelska och kurserna är kostnadsfria för EU-medborgare.

Kontaktpersoner:
Ola Petersson, e-post: ola.petersson@lnu.se, tfn: 0470-70 8966
Arianit Kurti, Lektor, e-post: arianit.kurti@lnu.se, tfn: 0470-70 83 75
Fredrik Björn, R&D Manager på Danfoss Power Solutions AB, tfn: 0476 – 56 918
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 - 308 40 75