Byggnad

Björn Johannesson ny prodekan vid fakulteten för teknik

Björn Johannesson blir ny prodekan vid fakulteten för teknik den 1 januari 2017. Han är till vardags professor i byggnadsfysik, och kommer att fortsätta vara det på deltid. Uppdraget som prodekan löper till den 31 december 2020.

Vad säger du om utnämningen?

– Jag är mycket hedrad att få den här möjligheten. Det ska bli ett spännande arbete.

Är det något särskilt du vill lyfta fram i ditt nya uppdrag?

– Ja, jag är väldigt intresserad av civilingenjörsutbildningen och vill verkligen se till att vi får den på plats, förklarar Björn Johannesson. Jag vill också att vi bättre knyter samman grundutbildningen med forskarutbildningen, så att studenterna kan få en naturlig övergång mot doktorandstudier.

– Jag är även involverad i den kvalitetsutvärdering enligt treklövern som pågår nu på universitetet. Att säkra kvalitetstänket i utbildningen är mycket viktigt, och något jag redan arbetar med.

– Efter att ha jobbat utomlands i många år, både i Danmark och Japan, vill jag försöka utnyttja de kontakter och den kunskap jag har av att jobba utomlands i vårt internationaliseringsarbete på fakulteten, avslutar Björn Johannesson.

Kontakt

Björn Johannesson, tillträdande prodekan vid fakulteten för teknik, telefon 073-062 94 14
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05