Schackbräde

Boende med konsekvens

Mats Hammarstedt presenterar rapporten Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad vid ett seminarium på SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) måndagen den 19 september. Studien belyser boendesegregationens utveckling under 2000-talet och diskuterar möjliga åtgärder för att underlätta integrationen.