Schackbräde

Boendesegregation och arbetsmarknad bland utrikes födda

Mats Hammarstedt medverkade den 19 september i Ekonomiekot i Sveriges Radio. Inslaget handlade om boendesegregation och arbetsmarknad bland utrikes födda.

http://t.sr.se/2dggHGJ (inslaget börjar 4:55)