Catherine Legrand

Catherine Legrand ny ledamot i vattendelegation

Prorektor Catherine Legrand har fått ett förordnande som ny ledamot i vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Totalt är det 8 personer inklusive landhövdingen i Kalmar län Stefan Carlsson, som kommer att sitta som ledamöter i vattendelegationen för Södra östersjöns vattendistrikt. Landshövdingen kommer att vara delegationens ordförande.

Förordnandet sträcker sig från den 1 januari 2016 till och med 31 december 2018.

Mer om Vattenmyndigheterna och landets fem vattendelegationsområden

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/Pages/default.aspx