Cecilia Kjellgren

Cecilia Kjellgren får pris för sin forskning och engagemang för utsatta barn

Cecilia Kjellgren, forskare i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, tilldelades idag Allmänna Barnhusets Stora Pris för sin forskning och sitt engagemang i frågor som rör utsatta barn.

– Det är en fantastiskt fin bekräftelse på att så många års arbete har varit betydelsefullt och är något som har gjort skillnad, säger Cecilia Kjellgren.

Cecilia Kjellgren har jobbat med barn som blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp i nära 40 års tid, både inom socialtjänsten och som forskare.

– Under min tid inom socialtjänsten har jag kommit i kontakt med svåra frågeställningar som jag sedan har tagit vidare in i forskningen.

Som forskare har hon sedan kunnat identifiera problemområden och utveckla arbetsmetoder som har lett till att barns utsatthet minskat.

En av de behandlingsmodeller som Cecilia Kjellgren har introducerat i Sverige används för familjer där fysisk misshandel har förekommit. Modellen är hämtad från USA och forskaren Melissa Runyon, vars arbete hon kom i kontakt med 2005. Cecilia Kjellgren har under de senaste tio åren följt arbetet med att implementera modellen och införa arbetssättet i praktiken.

– Jag har alltid trott på den här metoden och har jobbat hårt för att informera departement, politiker och Socialstyrelsen, som behöver medverka med resurser.

Cecilia Kjellgrens arbete och engagemang har gett resultat. Idag används modellen med framgång och hennes forskning har fått spridning nationellt såväl som internationellt.

Ett annat av Cecilia Kjellgrens arbets- och forskningsområden är att identifiera ungdomar som begått sexuella övergrepp och arbeta för verksamma behandlingsinsatser. Även dessa forskningsresultat har bidragit till att viktig kunskap kommit professionella till del för att identifiera och närma sig problematiken.

Cecilia Kjellgrens forskning inger hopp om att det finns arbetssätt som kan förhindra att vuxna utsätter barn för våld eller sexuella övergrepp. Hon drivs av en stark vilja att föra ut forskningen i praktiken där den gör nytta.

– Blir samhället bättre på att hitta fungerande arbetssätt, blir det också färre barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp i framtiden, säger Cecilia Kjellgren.

Läs mer om priset och motiveringen på Allmänna Barnhusets webbsida.