Intervju i Dagens Medicin

Läkartidningen och Dagens Medicin uppmärksammar forskning gjord vid eHälsoinstitutet

Dagens Medicin, Sveriges Radio och tidningen Vårdfokus har uppmärksammat Jean E Stevenson Ågrens forskningsavhandling ” Dokumentation av vitalparametrar i datajournaler – En risk för patientsäkerheten”. Jean disputerade nyligen vid universitetet av Sheffield och har bedrivit sin forskning vid eHälsoinstitutet i Kalmar.

 I sin forskning har Jean granskat 228 sjukhusjournaler för patienter som drabbats av hjärtstopp, intervjuat och följt med vårdpersonal ute på golvet för att observera hur vitalparametrar dokumenteras i datajournaler.

– Det här kändes som ett spännande område att undersöka då jag har arbetat länge inom branschen och alltid har varit intresserad av patientsäkerhet.

Länkar till artiklar och radioinslag:

Intervju i Omvårdnads Magasinet "Krångligt journalsystem äventyrar säkerheten"

Intervju i Läkartidningen "17 klick för att föra in ett blodtryck"

Intervju i Dagens Medicin "Journalsystem inte patientsäkert"

Intervju i Sveriges Radio Östergötland "Journalsystemet Cosmic inte patientsäkert"

Intervju i Sveriges Radio Jönköping "Forskare kritisk mot vårdens datasystem: Inte patientsäkert"

Intervju i Sveriges Radio Kalmar "Forskare: Landstingets journalsystem inte patientsäkert"

Intervju i Vårdfokus "17 klick krävs för att registrera ett blodtryck"


Här kan du läsa en sammanfattning  av Jeans E Stevensons forskningsavhandling.

Här kan du läsa hela avhandlingen "Dokumentation av vitalparametrar i datajournaler – En risk för patientsäkerheten?".