Dags att ta plats och Blända

Vad händer om man placerar en bronsskulptur föreställande en kvinnlig superhjälte framför ingången till simhallen?
Det är en av frågorna som undersöks i projektet Blända. Genom konstnärliga metoder och med den historiska sägnen om Blända som utgångspunkt vill projektet belysa unga, vuxna kvinnors rätt att ta plats i det offentliga rummet.

Bakom idén står konstnären Anna-Karin Arvidsson och projektet sker i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Region Kronoberg. Idén består av tre delar: en fysisk skulptur, en publikation samt en serie workshoppar. Projektet pågår från november till slutet av mars runt om i regionen.

Skulpturen är en mobil bronsskulptur föreställande Blända och utgör en symbol för unga kvinnors rätt att ta plats. Den placeras inte på en permanent plats utan flyttas runt i Växjös offentliga rum. Var skulpturen dyker upp är hemligt.

I workshopparna deltar unga vuxna kvinnor, cirka 20-35 år, och en konstnärlig workshopledare. Varje workshop har ett tema: "Att skriva den moderna Blända-sägnen" med inriktning mot kreativt skrivande, "Att inta det förbjudna rummet" med inriktning mot design och visuell gestaltning samt "Scen Blända" med inriktning mot musik och scenkonst.

Resultatet av varje workshop presenteras offentligt men på olika sätt. Den 17 december bjuds till exempel allmänheten in till Vida Arena för att ta del av verket som skapas av gruppen som jobbar med det förbjudna rummet.

Datum för projektet

Skrivarworkshop

9 november, kl. 17–20, Det fria ordets hus, Växjö
30 november, kl. 17–20, Sagomuseet, Ljungby
21 december, Lilla Björka

Att inta rummet, Vida Arena:

22 november kl. 9-17, Växjö konsthall
24 november kl. 18.30-21.30, Vida Arena
6-7 december kl. 17–20, Växjö konsthall
16-17 december, Vida Arena

Kontaktuppgifter

Projektledning, platsworkshop: Anna-Karin Arvidsson, tel. 072-703 99 95
Skrivarworkshop: Marie Eriksson, tel. 0470-70 80 56
Scenworkshop: Tina Persson, tel. 070-544 32 22 (Scenworkshopparna börjar i januari.)
Pressansvarig: Annika Sand, tel. 076-830 01 05