databaser

Databasförändringar fr o m 2017 - universitetsbiblioteket

Academic Search Premier (EBSCO) – abonnemanget upphör

Journal Citation Reports (JCR) avslutas och ersätts av Journal and Highly Cited Data (JHCD) från samma leverantör.

ORBIS – abonnemanget upphör och ersätts delvis av Eikon från Thomson Reuters, som också är en databas innehållande främst finansiell information. Eikon finns lokalt installerad på 3 st datorer på UB i Växjö.

WordFinder  - abonnemanget upphör och ersätts av Nationalencyklopedins ordbokspaket. Bakgrunden till detta är att de mest använda språklexikonen från Norstedts  från och 2017 övergår till detta ordbokspaket. Detta innehåller, förutom 7 lexikon från Norstedts, också NE:s svenska ordböcker, Lexin ordböcker samt NE:s arabiska ordbok.

NE:s ordbokspaket kan nås via din vanliga webbläsare - http://proxy.lnu.se/login?url=http://www.ne.se/ordböcker. Du kan också använda den via en app som innehåller NE:s engelska, spanska, franska, tyska och arabiska ordböcker. Appen finns tillgänglig för Android och iPhone och hämtas via Google Play eller Appstore. Appen fungerar offline, vilket innebär att du inte behöver vara uppkopplad mot internet när du väl har installerat den. OBS! Användning via appen eller offline kräver att du loggar in med ett personligt konto och detta skaffar du genom att klicka på ikonen längst upp till höger på NE:s webbsida.

Byte av gränssnitt och leverantör för följande databaser
Eric, Inspec, Medline, MLA, PsycArticles och PsycInfo.


För mer info kontakta Tommy Johansson, universitetsbiblioteket
tommy.johansson@lnu.se – 0705-10 25 64