Design i framkant – men examensrätt för masterutbildning dras in

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att dra in Linnéuniversitetets examensrätt för masterexamen i design på konstnärlig grund. Från hösten 2016 planerar vi istället masterprogram i design med examen på vetenskaplig grund inom huvudområdet transdisciplinär design och hållbarhet.

Kandidatexamen har tidigare fått omdömet hög kvalitet och är inte berörd. Söktrycket är högt på våra masterprogram Design samt Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design. Beslutet påverkar dock inga nuvarande studenter.

- De studenter som är antagna berörs inte, de kommer kunna fullfölja utbildningen och få ut sin examen på konstnärlig grund, säger prorektor Peter Aronsson.

- Vi är besvikna att Universitetskanslersämbetet fattar detta beslut. Vi har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete av våra designutbildningar på avancerad nivå. Vi bygger designutbildningar i internationell framkant av designämnets utveckling som förändringsskapare för hållbara framtider, säger Peter Aronsson.

- Det viktigaste för oss är att kunna fortsätta erbjuda visionära utbildningar av hög kvalitet, som lär studenterna att använda design för att bidra till viktiga förändringar för hållbara samhällen. I samarbete med framstående internationella partners arbetar vi med förnyelse av designutbildningarna, fortsätter Peter Aronsson.

- UKÄs beslut bygger på bedömargruppens synpunkter som utgår från en äldre konstsyn med ensidigt fokus på praktisk konstnärlig gestaltning. Vi skapar hög kvalitet genom en samtida konstsyn med ett arbetssätt där teori och praktik knyts samman och vi fördjupar studenternas förmåga till förändringsarbete, säger Peter Aronsson.

Vid UKÄ:s utvärderingar av landets högskoleutbildningar bedöms studenternas examensarbeten och hur de anses ha uppnått ett antal mål.

Mer information om utvärderingarna hittar du på resultatsök på Universitetskanslersämbetets hemsida.

Kontaktinformation:
Peter Aronsson, prorektor, 0725-73 68 00, peter.aronsson@lnu.se
Niklas Ammert, tf dekan, 0766-44 64 76, niklas.ammert@lnu.se
Helena Belfrage, kommunikatör, 0709-50 89 53, helena.belfrage@lnu.se