UB Kalmar

Det kulturella universitetet – ett pilotprojekt för kultur under 2016

Kultur är en viktig arena för att vi ska nå det strategiska målet, att skapa en kreativ kunskapsmiljö. Därför satsar Linnéuniversitetet på ett projekt som ska utveckla en kulturell och konstnärlig verksamhet på universitetet, riktad mot studenter som både utövare och deltagare, öppen för alla att ta del av.

- Precis som i samhället i stort, är kulturell verksamhet nödvändig och värdefull även inom universitetet, därför har vi valt att satsa på detta projekt, säger Peter Aronsson, prorektor vid Linnéuniversitetet.

Kultursatsningen går i linje med universitetets vision- och strategi för 2015-2020 som presenteras i dokumentet "En resa in i framtiden" där det bland annat står; "...Liksom Linné kan studenter och forskare bli framgångsrika i sin verksamhet genom att arbeta gränsöverskridande inom vetenskap, konst och praktik".

Universitetet har även tidigare bedrivit viss kulturell verksamhet, genom bland annat stöd till körer och musikalisk verksamhet, men nu vill vi göra en samlad satsning på kultur för hela Linnéuniversitetet.

Projektet startade i samband med att Linnéuniversitetet firade femårsjubileum under hösten 2015 och har utvecklats från det. Under hösten 2015 genomfördes ett antal kontaktskapande verksamheter inom och utanför universitetet samt kulturevenemang som plattformar för ömsesidigt utbyte, samverkan och dialog. Projektet har redan skapat och kommunicerat en bredare bild av akademisk verksamhet och gett impulser till ökad kvalitet i utbildning och forskning.

- Det handlar om möten mellan kunskaper och människor, med kulturen och konsten som förenande kreativt område. Konsten uttrycker verklighet och gestaltar existentiella erfarenheter. Den hjälper oss att dela upplevelser. I konsten kan vi mötas och utforska livet, säger Berth Nilsson, projektkoordinator för det Kulturella universitetet.

Projektet pågår året ut.

Kontaktpersoner
Peter Aronsson, tfn: 072 573 68 00
Berth Nilsson, projektkoordinator: e-post: berth.nilsson@lnu.se
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 308 40 75