Näringslivsträff - utbildningar med teknisk bredd

Den 15/6 bjöd Sjöfartshögskolan och Kalmar kommun in näringslivet för att diskutera utbildning och arbetsmöjligheter för studenter på sjöingenjörsprogrammet och Drift- och underhållsprogrammet i regionen.

Sjöfartshögskolan utbildar både sjöingenjörer och drift- och underhållstekniker, kompetens som behövs i regionen.

Näringslivsträff på sjöfartshögskolan. Människor lyssnar på ett föredrag om vad som ingår i Sjöingenjörsprogrammet

Under förmiddagen presenterades utbildningarnas innehåll och besökarna fick även en rundtur i lokalerna.Träffen kommer att följas upp i höst med ett nybildat branschråd med lärare från Sjöfartshögskolan, studenter, näringslivet och kommunen representerat.