Teknikintresserade elever

Digital kompetensdag för skolan på Linnéuniversitetet i Växjö

Den 1 november arrangeras en Digital kompetensdag för skolan. Syftet är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap och möjlighet till samtal om IT och skolutveckling. Frågorna är just nu högaktuella på grund av förslaget på nationell IT-strategi för skolan och behovet av ett motiverande och effektivt lärande. Under dagen uppmärksammas även ”Årets nätspridare” – en utmärkelse som lyfter lärare i länet som har förnyat undervisningen.

Över 450 verksamma pedagoger, skolledare och beslutsfattare inom hela utbildningssystemet, från förskolan till universitetet, är anmälda till dagen. På programmet står inspirationsföreläsningar och korandet av "Årets nätspridare 2016". Bland föreläsarna återfinns forskare och lärare som utmärkt sig genom att arbeta med de digitala möjligheterna i sin undervisning. Några av föreläsarna är:

· Mikael Bruér: Planera och genomföra undervisning med digitala redskap
· Hülya Basaran: Nyanlända elever - språkutveckling med digitala resurser
· Björn Sjödén: Vad säger forskningen om utbildningsvärdet av utbildningsappar?
· Tina Thörner & Tina Bågenhammar: School4you - ett motivationsverktyg
· Håkan Fleisher & Helena Kvarnsell: Digitalisering som lyfter skolan
· Lotta Larson & Ola Brorson: Det globala klassrummets möjligheter
· Marcelo Milrad: Pedagogisk förnyelse, mobilteknik & hållbara innovationer i skolan

Läs mer om föreläsarna och föreläsningarna i programmet

Digitaliseringen kräver eftertanke
– Vi ser ett mycket stort intresse för den digitala kompetensdagen. Med nära 500 anmälda har vi nått taket för en regional utbildningsdag. Vår ambition med dagen är att göra deltagarna bättre rustade att möta de möjligheter som den nya tekniken ger i skolan. Hur kan nya lärresurser användas? Hur sorterar vi i dagens informationsflod? Hur gör andra? säger Åke Sjöberg, chef på AV-Media Kronoberg.

– Idag sker en mycket snabb utveckling av den informationsteknik som kan vara ett viktigt pedagogiskt stöd i skolan. För att säkert uppnå bättre inlärning med den nya tekniken, behöver man inom forskningen kombinera pedagogisk utvärdering med utveckling av ny teknik. Utan koll på verkan riskerar annars tekniken att bli en belastning snarare än en tillgång. Vi ser därför det forskningsprogram som Linnéuniversitetet nu kommer att starta i samarbete med IST som en viktig utveckling med hög potential inom området, säger Staffan Carius, dekan för Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet.
Många av dessa viktiga aspekter kommer att behandlas vid årets upplaga av Digitala kompetensdagen.

Dagen är ett samarrangemang mellan AV-Media Kronoberg och lärarnätverket RUC IT, Linnéuniversitetet. Media är välkomna att delta under dagen. Kontakta asa.m.karlsson@kronoberg.se för att få lunch och fika.

För mer information kontakta:
Åke Sjöberg, chef för kunskap och lärande och AV-Media, ake.sjoberg@kronoberg.se, 076-720 77 32
Staffan Carius, professor, dekan, staffan.carius@lnu.se, 070-879 54 66
Katrin Lindwall, universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet, fakulteten för teknik, katrin.lindwall@lnu.se, 070-308 25 12