Susanna Nordmark

Doktorand i medieteknik får stipendium för forskning om mobilt lärande

Susanna Nordmark en av fem doktorander som uppmärksammades vid årets utdelning från Stiftelsen Markussens studiefond.

När Stiftelsen Markussens studiefond i lördags delade ut
2016 års forskarstipendier till doktorander födda i Kronobergs län, gick ett av stipendierna à 50 000 kr till Susanna Nordmark, doktorand i medieteknik vid Linnéuniversitetet. Hon fick stipendiet för sin forskning om mobilt lärande och hur mobil teknik bland annat kan öka skolelevers motivation och studieglädje, såväl i som utanför skolan.

Susanna Nordmark har under sin doktorandtid genomfört ett flertal studier såväl nationellt som internationellt och samarbetat med ett stort antal lärare, elever, bibliotekarier, museipersonal och skolledare. Se www.celekt.info/publications?user=61 för en komplett publikationslista.