Hälsekonomisk studie

eHälsoinstitutets forskare föreläser för medarbetare inom socialtjänsten

Den 25-26 april samlas flera socialchefer, enhetschefer och socialsekreterare på socialtjänstens barn- och ungdomsenheter i Sverige för att delta i en utbildningsdag om ”barn och unga i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa". Lisa Ericson, forskare vid eHälsoinstitutet i Kalmar, är en av föreläsarna.

Cirka åtta procent av barn i Sverige växer upp i ett hem med missbruk eller psykisk sjukdom. Som vuxna är dessa barn kraftigt överrepresenterade bland individer med missbruk eller psykisk sjukdom och kostar samhället 52 miljarder om året.

Lisa Ericson och Bo Hovstadius, forskare vid eHälsoinstitutet i Kalmar, har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört två hälsoekonomiska studier och tittat på kostnaderna för barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa och fetalt alkoholsyndrom.

Studierna visar bland annat att samhället antas kunna minska sina kostnader med cirka 35 miljarder per år om omfattningen av psykisk ohälsa och missbruk i denna grupp skulle kunna sänkas till samma nivå som för befolkningen i övrigt.

Den 25-26 april deltar Lisa Ericson i en utbildning för socialchefer och medarbetare inom Sveriges socialtjänster med syfte att förbättra arbetet kring barn som växer upp i miljöer med missbruksproblem och psykisk ohälsa.

Syftet med utbildningsdagarna är att socialtjänsten ska få mer kunskap för att arbeta förebyggande att tidigt fånga upp barn i skadliga miljöer, vilket på sikt kan minska samhällets kostnader och samtidigt ge barnen bättre möjligheter till ett bra vuxenliv.

Läs mer om utbildningsdagarna.

Läs mer om Lisa Ericson och Bo Hovstadius forskningsrapporter här:

Barn som anhöriga–Ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader

Hälsoekonomisk studie av kostnader kring FAS (Fetalt alkoholsyndrom)