Magnus Forslund

Elitfotbollsklubbar borde samarbeta mer med universitet när det gäller innovationer

– Elitfotbollsklubbar är inte särskilt innovativa. De har visserligen byggt nya arenor och utvecklat sina matcharrangemang. Främst handlar det dock om imitation av vad andra redan gjort. Potentialen för mer radikal innovation är stor.

Detta hävdar Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet, som har gjort fallstudier av flera elitfotbollsklubbar för att ta reda på hur man arbetar med innovationer. Han förklarar:

– Elitfotbollsklubbarna som jag studerat har ett förhållandevis fragmentariskt och osystematiskt innovationsarbete. De imiterar andra klubbar i Sverige och i andra länder när det gäller byggandet av nya arenor, men i övrigt saknas ofta egna strategier. Få vågar utmana mer radikalt. Här anser Magnus att klubbarna skulle vinna på att samarbeta mer med andra aktörer och intressenter:

– De skulle till exempel kunna involvera företag, kunder och universitet, i sitt innovationsarbete, men tyvärr ser jag att det finns en viss skepsis mot detta – framför allt mot universitet. Kanske beror det på att vi ställer frågor som utmanar etablerad kunskap hos klubbarna. Samtidigt, utan sådana frågor är det svårt att skapa något annorlunda. Då blir det bara ett kopierande av vad andra gör.

Magnus Forslund har publicerat en artikel som handlar om detta i tidskriften Soccer & Society: Innovation in soccer clubs – the case of Sweden. Artikeln bygger på forskning kring innovation i Svenska elitfotbollsklubbar.

Artikeln finns här.

Foto: Martina Wärenfeldt