Epic på campus i Växjö

Epic - nytt hus på campus i Växjö

Byggprojektet Epic, tidigare Teknikens hus, har funnits på planeringsstadiet i några år. Nu är ritningarna för byggnaden antagna och första spadtaget är planerat till januari.

Epic kommer att fungera som ett utbildnings- och forskningscentrum där gymnasieelever, studenter, forskare och näringsliv bl a får tillgång till en maskinpark med den senaste tekniken. Lokalerna ska innehålla verkstäder och laboratorier. Byggnaden ska fungera som en samlingspunkt för undervisning och forskning inom teknik och syftet är att ytterligare höja kvaliteten på de tekniska utbildningarna i Växjö.

Från Linnéuniversitetets sida blir det främst forskare och studenter inom maskinteknik som kommer att använda byggnaden.

Epic ska placeras norr om M-huset på Linnéuniversitetets campus i Växjö. Byggnaden kommer att förbindas med M-huset.

Bakom Epic står Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Sydsvenska Handelskammaren och GoTech, en förening som drivs av teknikföretag i Växjö. Linnéuniversitetet finansierar 20 procent av projektet. Första spadtaget är planerat till årsskiftet och målet är att verksamheten ska vara igång våren 2018.

För mer information kontakta Ann-Charlotte Larsson eller Andreas Linderholt