EU-flagga

9 maj Europadagen – Behovet av europeiskt samarbete är stort

Idag är det Europadagen. Den 9 maj 1950 var den dag då Frankrikes utrikesminister presenterade en plan som skulle säkerställa fred i Europa. Hur står det till med Europa idag?

EU har många svåra frågor att hantera just nu menar Daniel Silander som är forskare i statsvetenskap och programledare för programmet Europastudier:
– Europas utmaningar är många och behovet av samarbete och samförstånd inom politik, ekonomi, militär och sociala frågor är stort. 

Stora utmaningar – allt ifrån flyktingkris till ökat hot från Ryssland  

Just nu pågår den största flyktingkrisen sedan andra världskriget och en av EU:s mest grundläggande idéer om fri rörlighet inom Schengen börjar ifrågasättas. Storbritannien hotar att lämna EU-samarbetet, nationalistiska krafter växer sig starkare och många europeiska länder har svårt att återhämta sig efter en svår finanskris. Europa hotas också av ett auktoritärt och militärt aktivt Ryssland som skapat säkerhetspolitisk instabilitet i Europa och Östersjöområdet.

Ovan beskrivning av EU kan verka nattsvart, men Daniel Silander menar att motgångar ofta är det som har lett europasamarbetet framåt:
– EU har historiskt sett utvecklats just ur kriser. Den europeiska integrationen har utvecklats under flera decennier för att bemöta gemensamma europeiska utmaningar. Detta har skapat ett djupare samarbete mellan ett allt större antal medlemsländer.

EU världens mest utvecklade samarbete

– Trots den senaste tidens utmaningar kan man ändå konstatera att EU är det mest utvecklade internationella samarbetet i världen, säger Daniel Silander.

Denna utveckling är ett resultat av den samsyn som finns i Europa att globaliseringens möjligheter och problem kräver gemensamma beslut och ageranden för att främja Europas bästa. Idag är EU en plattform för europeiska länder att främja fred, frihet och välstånd.
– Det är få, om än några, europeiska länder som tror att dagens gemensamma utmaningar kan hanteras bättre nationellt, menar Daniel Silander. 

Globalt viktig aktör

Globalt utgör EU en viktig aktör för ekonomisk utveckling, bistånd, humanitära insatser, miljön och diplomati och är ett viktigt redskap för Sverige och andra medlemsländer att kunna främja en global hållbar utveckling.
– Idag är EU tillsammans med de enskilda medlemsländerna den största biståndsgivaren i världen.

Vill du lära dig mer om EU?

Europastudier är programmet för dig som vill arbeta med Europafrågor på den svenska eller europeiska arbetsmarknaden.

Linnéuniversitetets Europaforskning har särskilt fokus på EU som regional och global utrikespolitisk aktör. Forskningen berör EU:s relationer till Ryssland och Östeuropa, Mellanöstern, Nordafrika och USA. Särskilt fokus ligger på demokrati och säkerhetspolitik.