Anders Högberg

Fascination för både forntid-och framtidsforskning

Anders Högberg är ny professor i arkeologi. Han forskar inom flera olika områden och har bland annat varit med och startat den nya forskarskolan i företagande och arkeologi: Graduate school in contract archaeology (GRASCA).

Anders Högberg har flera forskningsintressen. Han forskar om skandinavisk förhistoria och är involverad i forskning om hur fornlämningar och kunskapen om det förflutna ges mening i vårt samhälle idag. Han är också engagerad i olika internationella forskningsprojekt som undersöker aspekter av människans kognitiva evolution över lång tid. Tillsammans med bland annat genetiker och kognitionsvetare undersöker de hur olika former av undervisning och lärande påverkar och samspelar med kognitiv utveckling – från de verktygen som tillverkades för 3,3 miljoner år sedan fram till moderna Homo Sapiens. En stor del av forskningen görs i Sydafrika, tillsammans med forskare vid University of Johannesburg.

Ytterligare ett forskningsområde Anders Högberg jobbat med de senaste åren är framtidsstudier. Tillsammans med kollegan Cornelius Holtorf har han undersökt hur minne och bevarandefrågor kan hanteras för framtida platser där radioaktivt kärnavfall ska långtidsförvaras i hundratusentals år.

Vad hoppas du kunna uppnå med din forskning?
− Ny kunskap är alltid det primära för mig! Nyfiket kunskapssökande är en stor del av min drivkraft. Jag och mina kolleger har också ett starkt driv att hitta väsentliga beröringspunkter mellan forskning och samhälle.

Här kan du läsa mer om Anders Högberg.