Schackbräde

Felaktig kritik mot låglönejobb

Enbart låglönejobb är knappast lösningen på integra­tions­problemet. Däremot kan fler jobb med lägre ingångslöner kombinerat med utbildningsinsatser och andra insat­ser, vara en del av lösningen. Men detta bör diskuteras på korrekta grunder, skriver professor Mats Hammarstedt i en replik i Svenska Dagbladet.

Läs repliken här

www.svd.se/professor-felaktig-kritiken-mot-laglonejobb/om/svenskt-flyktingmottagande