Ludwig Gelot

FN-dagen en påminnelse om våra kärnvärden

Idag är det FN-dagen. Den firas till minne av att FN-stadgan trädde i kraft för 71 år sedan. Men på senare år har förtroendet för FN skadats, och Ludwig Gelot forskar på hur organisationen kan bygga upp det igen.

"Vi de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel"...Så börjar de berömda orden i FN:s stadga. Idag är det en organisation med nästan alla världens länder som medlemmar och de bedriver utvecklingsarbete och internationell samverkan inom flera områden.

Genom åren har deras uppgift kommit att handla om att utbilda fredsfrämjande trupper som skickas ut i insatser till konfliktzoner över hela världen. Ludwig Gelot, lektor i freds- och utvecklingsstudier, har jobbat inom FN och utbildat just fredsfrämjande trupper. Nu forskar han kring vad som kan göras för att öka legitmiteten och effektiviteten inom FN:s fredsfrämjande insatser. Han säger att ett grundproblem är att lokalbefolkning och politiker i krigsdrabbade länder genom erfarenheter tappar förtroendet för FN.
– Om civilbefolkningen i krigszoner till exempel blir attackerade eller våldtagna har FN personal ibland inte ingripit – och det gör att de tappat sitt stöd i vissa delar av världen, säger han.

Det har gjort att FN har fått ett skamfilat rykte. Men det finns en viktig bakgrund till bristen på agerande– för att FN ska ingripa måste de i varje enskilt fall ha mandat från Säkerhetsrådet eller tillåtelse från landets regering. Utan tydliga instruktioner ser inte enskilda befälhavare det som deras ansvar att ingripa om inte deras egen personal eller styrkor blir attackerade. Ludwig Gelot tror att det behövs en medelväg, där FN kan ingripa i vissa situationer för att försäkra sig om att lokalbefolkningen får nödvändigt skydd. FN behöver mer stöd från lokala politiker och civilbefolkningen inom de konfliktzoner de verkar inom, menar Ludwig Gelot. Även om det såklart är svårt i de fall när komplexa inbördeskrig eskalerar.

Ludwig Gelot menar trots allt att FN historiskt sett de senaste 70 åren har gjort ett bra och effektivt jobb för att försöka förebygga konflikter i världen. Och en FN-dag tycker han är viktigt.
– FN arbetar inte perfekt, men det är ändå en påminnelse om de värderingar som FN försvarar. Dagen tar oss tillbaka till löftet att aldrig igen uppleva den terror och fasa som andra världskriget förde med sig.

Kontaktinformation
Ludwig Gelot, 0470-70 84 11
Tove Nordén, kommunikatör, 070-367 14 53