Presentation vid konferens

Konferens: Förändringar på arbetsmarknaden

Vilken påverkan har den föränderliga arbetsmarknaden på sociala, politiska och ekonomiska strukturer och institutioner? Det är huvudfrågan på den internationella konferens som forskargruppen RAPSE arrangerar vid Linnéuniversitetet i Växjö den 7-9 december 2016.

Konferensen tar upp förändringar på arbetsmarknaden med fokus på utmaningar för välfärden och arbetsmarknadspolitiken, två viktiga forskningsfält som man gärna vill föra samman.

- Under de senaste tjugo åren har svensk och internationell välfärdspolicy bidragit till att socialpolitiken har fått en starkare koppling till arbetsmarknadspolitiken. Det stora förtroendet för "arbetslinjen" är ett exempel på en sådan utveckling. Mycket av forskningen har tidigare avgränsats till antingen ett socialpolitiskt- eller ett arbetsmarknadspolitiskt fält. I RAPSE har vi ambitionen att integrera dessa båda forskningsfält, säger universitetslektor Uffe Enokson.

Till konferensen kommer både forskare och praktiker.

Mer information om konferensen och dess program se Lnu.se/en/rapse2016