Magnus Forslund

Föreningsdemokrati – en illusion?

Det finns en kritik mot att idrottsföreningen inte längre kännetecknas av demokrati. Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet, hävdar att det inte nödvändigtvis är ett problem vi måste åtgärda.

– Bristande föreningsdemokrati kan ofta förklaras av tidspress. Man har helt enkelt för mycket att göra och för lite folk som kan utföra arbetet, förklarar Magnus som under tio års tid har följt nationell och internationell forskning på området. Magnus har även varit verksam som styrelseledamot i flera föreningar på olika nivåer.

Samtidigt har komplexiteten i ledningsarbetet ökat och det krävs mer kompetens av de som leder föreningen. Detta bidrar till att det ofta är några få initierade som driver föreningen utan att involvera särskilt många.

– Min poäng är att vi inte bara kan kritisera dessa föreningar och säga att de måste bli bättre på föreningsdemokratin, fortsätter Magnus.

Forskningen visar att det behövs ett annat ledningsstöd för dagens idrottsföreningar, med nya verktyg och modeller. Här skulle man kunna lära mer från företag som är duktiga på att involvera inte bara kunder utan andra intressenter.

– En del moderna företag är paradoxalt nog mer demokratiska än idrottsföreningar, avslutar Magnus.

Magnus Forslund har skrivit ett kapitel i antologin Föreningen, laget och jaget. 7 Perspektiv på demokratiska effekter. Forslunds kapitel heter "Föreningsdemokrati – en illusion?" och bygger på unik forskning av hur ledning av idrottsföreningar går till i vardagen.

Hela antologin finns att ladda ner här

Antologin ingår i Centrum för idrottsforsknings regeringsuppdrag att analysera hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran och delaktighet bland befolkningen.

Foto: Martina Wärenfeldt