Företag och studenter tillsammans Studentprojekt på företagen - en god möjlighet till utveckling i höst!

Företag och studenter tillsammans

Studentprojekt på företagen - en god möjlighet till utveckling i höst!

Logistikprojekt
Studenter på civilekonomprogrammets inriktning Logistik ska arbeta med ett företagsprojekt under oktober-december, då de kan jobba med era uppdrag inom distribution, lager, inköp och produktion.

Examensarbeten
Under hösten fångar vi upp de behov som finns hos er företag som studenter kan grotta ner sig i och (förhoppningsvis) leverera ett lösningsförslag på i form av ett exjobb. De flesta exjobb genomförs under vårterminen.

Produktutvecklingsuppdrag
Sistaårsstudenter från Maskinteknik tar sig an uppgifter från företag som har behov av produktutveckling under hösten. Här är mindre utvecklingsarbeten lämpliga, där studenter i grupp tar fram bästa lösning för ditt företag. Det är också ett gyllene tillfälle för dig som företag att stifta bekantskap med studenter för den kommande vårens examensarbeten!

Visa upp ditt företag och knyt studentkontakter!
Skapa kontakt med studenter redan under första året! Ta emot en liten grupp studenter från programmet "Industriell ekonomi" som vid några tillfällen under hösten ska besöka ett "riktigt industriföretag" för att genom en kartläggning och enklare analys ska få en god förståelse av hur företag fungerar.

Produktutveckling inom ekonomi, teknik och design
”Innovation genom ekonomi, teknik och design” är en tvåårig masterutbildning som leder till personer med förmåga att initiera, leda och arbeta för skapandet av innovationer. I sitt projektarbete arbetar studenterna i grupper (vanligtvis 2 teknikstudenter, 2 designstudenter och 2 ekonomstudenter). Projektet utgår från en idé från företaget och denna idé bearbetar studenterna sedan utifrån design-, teknik- och ekonomisynpunkt.

Studenterna besöker företaget några gånger mellan vecka 41 2016 och vecka 2 2017 och presenterar därefter ett slutligt förslag för alla involverade företag.

Kontakta någon av koordinatorerna i Linnaeus technical Centre (LTC) för hjälp att hitta och formulera projekt som fyller ett behov hos er!