HAWC-observatoriet

Forskare i astropartikelfysik presenterar ALTO-projektet för första gången

Michael Punch och Satyendra Thoudam från forskargruppen Astropartikelfysik har varit på uppdrag i Mexiko, för att träffa tänkbara internationella samarbetspartners för gruppens Very High Energy gamma-ray detector-projekt.

ALTO är namnet som forskargruppen Astropartikelfysik vid Linnéuniversitetet gett ett projekt de utvecklar för en så kallad wide-field Very High Energy (VHE) gamma-ray detector. Detektorn är tänkt att installeras på mycket hög höjd på södra halvklotet. Ansvarig för detta forskningsprojekt är Yvonne Becherini, lektor vid Linnéuniversitetet.

Under en workshop 11-12 november 2016, i staden Puebla i Mexiko, presenterades ALTO-projektet officiellt för första gången. Presentationerna gjordes av Michael Punch och Satyendra Thoudam, gästforskare respektive forskarassistent vid Linnéuniversitetet, på uppdrag av forskargruppen. Resan innehöll även ett besök på HAWC-observatoriet nära Puebla, på en höjd av 4 100 meter.

– HAWC-detektorn, med sina 300 stora, vattenfyllda Cherenkov Detector-tankar på denna höga höjd, är riktigt imponerande, men för ALTO planerar vi många fler (men mindre) tankar på en mycket högre höjd. Vi inser att detta kommer att bli en utmaning, men workshopen visade att det finns en gemenskap som träffas för att arbeta inom detta område, med många idéer och stort intresse för ALTO-konceptet, säger Michael Punch.

– Genom att använda fler än 1 200 tankar av liten storlek kommer vi med ALTO att kunna registrera spåren av luftskurar som skapas av gammastrålar med mycket hög energi på en mycket mer detaljerad nivå än vad som i nuläget är möjligt med HAWC. Tillsammans med extra myon-detektorer för att bättre kunna eliminera bakgrundsstörningar kommer ALTO att få en betydligt högre känslighet, säger Satyendra Thoudam.

Resan till Mexiko finansierades av Stiftelsen Lars Hiertas Minne och Satyendra Thoudams lön stöds av Crafoordska stiftelsen. ALTOs designstudie har också fått stöd av Magnus Bergvalls Stiftelse. Forskargruppen Astropartikelfysik arbetar med ALTO-projektet tillsammans med TBS Yard AB i Torsås söder om Kalmar, ett ungt svenskt företag med stor kompetens inom avancerade kompositmaterial.

Workshopens webbplats: