Sabri Pllana

Forskare i datavetenskap på workshop om morgondagens datorer

E-MuCoCoS 2016, ett internationellt forum för utveckling och trender inom extremt snabba datorsystem, organiserades av Sabri Pllana vid institutionen för datavetenskap och medieteknik.

År 2008 tillverkades den första dator som klarade av att göra en miljon miljarder (10^15) flyttalsoperationer per sekund (FLOPS). Dessa datorer, kallade petascale computers på engelska, används till avancerade beräkningar inom exempelvis klimatsimuleringar, kosmologi och kvantkemi.

Alltsedan dess har jakten pågått för att skapa världens första dator i exascale-klassen. Det innebär ett datorsystem som klarar minst en miljard miljarder operationer per sekund, eller en exaFLOPS (10^18 FLOPS) som den tekniska benämningen lyder. Enligt kinesiska källor är deras plan att ha en exascale-dator klar under 2020, men även USA, Europa och Japan deltar i exascale-jakten.

Den 23 juni arrangerades Workshop on Exascale Multi/many Core Computing Systems (E-MuCoCoS 2016) för åttonde gången. Organisatör av denna workshop var Sabri Pllana, lektor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitetet. Även Suejb Memeti, doktorand, deltog i form av ett seminarium med titeln “Work Distribution of Data-parallel Applications on Heterogeneous Systems”.

E-MuCoCoS 2016 fungerade som ett internationellt forum för diskussioner om ny utveckling och framtida trender inom extremt snabba datorsystem. Bland de viktigare ämnen som togs upp under workshopen återfinns extreme-scale data analysis and visualization, adaptive run-time systems for extreme-scale, samt extreme-scale performance evaluation. Talarna i workshopen kom från Austrian Academy of Sciences, Intel och från andra ledande forskningsinstitutioner i Europa och USA. De konferensbidrag som presenterades under E-MuCoCoS 2016 kommer att publiceras av förlaget Springer.

E-MuCoCoS organiserades i samband med International Supercomputing Conference (ISC) i Frankfurt, Tyskland. ISC har funnits sedan 1986 and och är världens äldsta konferens inom området högprestandadatorer. Med sina omkring 3 000 deltagare är ISC den största konferensen i sitt slag i Europa.

Mer information