doktoranderna inom GRASCA

Forskarskola väcker intresse både i Sverige och utomlands

Det har gått ett år sedan Linnéuniversitetets nya forskarskola i uppdragsarkeologi Graduate School in Contract Archaeology (GRASCA) invigdes. Under året har forskarskolans doktorander medverkat i flera workshops och konferenser.
− Vårt arbete har fått stor uppmärksamhet, säger Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och föreståndare för GRASCA.

Uppdragsarkeologi är arkeologi som genomförs som uppdrag åt någon som behöver få ett arkeologiskt arbete utfört. Detta är vanligt vid till exempel byggnation i städerna eller vid infrastrukturella satsningar som bygge av nya vägar.

Forskarskolan GRASCA är ett av många exempel på hur arkeologiämnet vid Linnéuniversitetet söker nya vägar för att utveckla samverkan. På forskarskolan studerar åtta doktorander med olika projekt som alla är kopplade till både arkeologi och aktuella samhällsutmaningar. Till exempel handlar ett projekt om hur framtidens urbanisering och hållbar utveckling kan hanteras med hjälp av kunskap från tidiga medeltiden. Ett annat projekt handlar om vad den digitala utvecklingen betyder för dokumentationen och kommunikationen av arkeologiskt material. Cornelius Holtorf berättar att året varit intensivt, men samtidigt både roligt och lärorikt.
− Våra åtta doktorander har rivstartat med sina kurser och forskningsprojekt. Det är verkligen kul att följa deras arbete. Vad som också är roligt är att vi lyckats etablera forskarskolan som en viktig kunskaps- och diskussionspartner utanför universitetet, säger Cornelius Holtorf.

Nyligen var flera forskare från GRACSA och presenterade på konferensen Arkeologisk förmedling i Stockholm, vilket ledde till många intressanta diskussioner. De har även haft kontakt med Regeringskansliet, som är nyfikna på hur de jobbar. Och internationellt har Cornelius Holtorf stött på mycket intresse kring forskarskolan på konferens i Tyskland – och senare i år bär det av på konferens både i Schweiz och Spanien.

Vad hoppas du att GRASCA ska leda till?
− Jag vill att uppdragsarkeologi i Sverige utvecklar kompetens så att den kan växa och bidra till att lösa fler samhällsutmaningar. Uppdragsarkeologin i Sverige har kommit väldigt långt inom forskningen men nu gäller det att ta nästa steg och utveckla hur den kan påverka samhället, säger Cornelius Holtorf.

Vad händer framöver?
– Under kommande år ska doktoranderna fördjupa sig i sina forskningsämnen. Forskarskolan är uppbyggd i delmål. Först ska doktoranderna ta en licentiatexamen, därefter en doktorsexamen. Så, någon gång under 2019 räknar vi med att de första lic-avhandlingarna kommer från GRASCA, säger Cornelius Holtorf.

Läs mer om forskarskolan GRASCA här.

Kontaktinformation
Cornelius Holtorf, 0480-44 64 42
Anders Högberg, 0480-44 69 91
Tove Nordén, kommunikatör, 070-367 14 53