Forskning

Forskning vid Linnéuniversitetet från A-Ö jul- och nyårshelgen 2016

Är du journalist och behöver tips på experter inom ämnen som kan bli aktuella under julen? Vi erbjuder här en lista av specialister och forskare vid Linnéuniversitetet.

Advent
Torsten Löfstedt, lektor i religionsvetenskap, Telefon: 0480-44 61 26. E-post: torsten.lofstedt@lnu.se

Akutsjukvård
Carina Elmqvist, docent i vårdvetenskap. Telefon: 0709-32 86 84. E-post: carina.elmqvist@lnu.se
Anders Svensson, adjunkt i akutsjukvård. Telefon: 0470-70 83 66. E-post: anders.svensson@lnu.se

Amerikansk politik
Magnus Hagevi, lektor i statsvetenskap. Telefon: 073-384 22 45. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Andraspråksinlärning
Diane Pecorari, professor i engelska. Telefon: 0470-70 85 70. E-post: diane.pecorari@lnu.se

Arbetslöshet och försörjning
Rickard Ulmestig, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-201 58 86. E-post: rickard.ulmestig@lnu.se

Barnfetma
Anders Raustorp, docent i idrottsvetenskap. Telefon: 070-811 87 06. E-post: anders.raustorp@lnu.se

Barnlitteratur
Helene Ehriander, lektor i litteraturvetenskap. Telefon: 0470-70 86 94. E-post: helene.ehriander@lnu.se

Barnmisshandel
Cecilia Kjellgren, lektor i socialt arbete. Telefon: 073-317 08 41. E-post: cecilia.kjellgren@lnu.se

Barn som anhöriga
Ann-Sofie Bergman, lektor i socialt arbete, Telefon 0470-76 74 94, E-post: ann-sofie.bergman@lnu.se

Barn till föräldrar med allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning, psykisk ohälsa
Ulrika Järkestig Berggren, lektor i socialt arbete, Telefon: 0708-99 63 83, E-post: ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se

Barn till föräldrar som missbrukar
Ulrika Järkestig Berggren, lektor i socialt arbete, Telefon: 0708- 99 63 83, E-post: ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se

Barn som drabbas av en förälders dödsfall
Ann-Sofie Bergman, lektor i socialt arbete, Telefon 0470-76 74 94, E-post: ann-sofie.bergman@lnu.se

Biståndspolitik och globala utvecklingsfrågor
Jonas Ewald, lektor i freds- och utvecklingsstudier. Telefon: 070-851 85 62. E-post: jonas.ewald@lnu.se

Brottsoffer
Esther Friedman, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-207 90 95. E-post: esther.friedman@lnu.se (pratar helst engelska)

Demensvård
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-76 74 03. E-post: lottie.giertz@lnu.se

Demokrati och utveckling i Afrika
Jonas Ewald, lektor i freds- och utvecklingsstudier. Telefon: 070-851 85 62. E-post: jonas.ewald@lnu.se

Diskriminering och integration
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E­post: mats.hammarstedt@lnu.se

Distansutbildning
Alastair Creelman, specialist/e-lärande. Telefon: 0480-44 73 82, 070-592 01 34. E-post: alastair.creelman@lnu.se

E-handel
John Jeansson, universitetslektor i affärsinformatik. Telefon: 070-750 20 98. E-post: john.jeansson@lnu.se

E-lärande
Alastair Creelman, specialist/e-lärande. Telefon: 0480-44 73 82, 070-592 01 34. E-post: alastair.creelman@lnu.se

En kul jul – tips på roliga tekniska experiment för hela familjen
Katrin Lindwall, adjunkt i No/Tk-didaktik. Telefon: 070-308 25 12. E-post: katrin.lindwall@lnu.se

EU
Martin Nilsson, lektor i statsvetenskap. Telefon: 076-865 31 93. E-post: martin.nilsson@lnu.se

EU-rätt
Mirza Tassaduq Baig, adjunkt i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 82 70. E-post: mirza.baig@lnu.se

Fattigdom och snabb ekonomisk tillväxt
Jonas Ewald, lektor i freds- och utvecklingsstudier. Telefon: 070-851 85 62. E-post: jonas.ewald@lnu.se

Friluftsliv
Jonas Ahnesjö, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 65. E-post: jonas.ahnesjo@lnu.se
Tom Danielsson, adjunkt i idrottsvetenskap. Telefon: 073-933 51 93. E-post: tom.danielsson@lnu.se

Funktionshinder
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-76 74 03. E-post: lottie.giertz@lnu.se

Förändrade välfärdssystem
Rickard Ulmestig, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-201 58 86. E-post: Rickard.Ulmestig@lnu.se

Genusperspektiv på populärkultur
Maria Nilsson, lektor i litteraturvetenskap. Telefon: 0470-70 86 94 och 046-18 95 89. E-post: maria.nilsson@lnu.se

Godmanskap/ställföreträdarskap
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-76 74 03. E-post: lottie.giertz@lnu.se

Hantering av allvarligt våld
Esther Friedman, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-207 90 95. E-post: esther.friedman@lnu.se (pratar helst engelska)

Hållbar utveckling
Giangiacomo Bravo, professor i sociologi. Telefon: 0470-70 87 82. E-post: giangiacomo.bravo@lnu.se
Mirza Tassaduq Baig, adjunkt i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 82 70. E-post: mirza.baig@lnu.se

Idrottsturism
Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-­post: magnus.forslund@lnu.se

Influensa
Jonas Waldenström, professor i mikrobiologi, Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-­post: mats.hammarstedt@lnu.se

Internationella konflikter
Anders Nilsson, lektor i freds- och utvecklingsstudier. Telefon: 0706-89 86 20. E-post: anders.nilsson@lnu.se

Internationell rätt
Mirza Tassaduq Baig, adjunkt i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 82 70. E-post: mirza.baig@lnu.se

Julbord och andra livsmedel
Anna Blücher, lektor i nutrition. Telefon: 070-794 84 48. E-post: anna.blucher@lnu.se

"Julen, bra för hjärtat!"
Joep Perk, seniorprofessor i hälsovetenskap, läkare. Telefon: 070-344 50 96. E-post: joep.perk@lnu.se

Julgransodling och pyntegrönt – hur odlar och hittar man den perfekta granen?
Harald Säll, lektor i virkeslära. Telefon: 0470-70 89 54. E-post: harald.sall@lnu.se

Konflikter och ilska
Judit Lindqvist, lektor i psykologi. Telefon: 073-386 36 35. E-post: judit.lindqvist@lnu.se

Konflikthantering
Krister Håkansson, adjunkt i psykologi. Telefon: 073-708 07 68. E-post: krister.hakansson@lnu.seEsther Friedman, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-207 90 95. E-post: esther.friedman@lnu.se (pratar helst engelska)

Kultur för barn och ungdomar
Anna Lund, lektor i sociologi. Telefon: 073-142 60 42. E-post: anna.lund@lnu.se

Lokal och regional utveckling genom kultur
Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi. Telefon: 070-849 04 19. E-­post: lars.lindkvist@lnu.se

Lärarprofessionalisering, bedömning och betygsättning
Olle Zandén, lektor i musikpedagogik. Telefon: 070-528 13 53. E-post: olle.zanden@lnu.se

Missbruk (generellt) samt om ungdomar och missbruk
Mikael Dahlberg, lektor i pedagogik. Telefon: 0703-75 19 19. E-post: mikael.dahlberg@lnu.se

Mänskliga rättigheter
MirzaTassaduq Baig, adjunkt i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 82 70. E-post: mirza.baig@lnu.se

Mäns våld mot kvinnor
Marie Eriksson, fil. dr. i historia, genusforskare och lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-70 80 56. E-post: marie.eriksson@lnu.se

Nu tändas tusen juleljus – fysiken bakom allt från levande ljus till LED-ljus
Pieter Kuiper, lektor i fysik. Telefon: 073-051 16 03. E-post: pieter.kuiper@lnu.se

Näthandel
John Jeansson, lektor i affärsinformatik. Telefon: 070-750 20 98. E-post: john.jeansson@lnu.se

Personlig vårdassistans
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-76 74 03. E-post: lottie.giertz@lnu.se

Politiska skandaler
Tobias Bromander, fil. dr. i statsvetenskap. Telefon: 072-165 05 76. E-post: tobias.bromander@lnu.se

Politik och demokrati i Latinamerika
Martin Nilsson, lektor i statsvetenskap. Telefon: 076-865 31 93. E-post: martin.nilsson@lnu.se

Politik och religion
Magnus Hagevi, lektor i statsvetenskap. Telefon: 073-384 22 45. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Poliser
Rolf Granér, lektor, polisforskning. Telefon: 070-633 62 22. E-post: rolf.graner@lnu.s

Privatekonomi
Lisbeth Sandvall, lektor i socialt arbete. Telefon: 070-640 27 52. E-post: lisbeth.sandvall@lnu.se

Religiös förändring i Sverige
Magnus Hagevi, lektor i statsvetenskap. Telefon: 073-384 22 45. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Reparativ Rättvisa
Esther Friedman, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-207 90 95. E-post: esther.friedman@lnu.se (pratar helst engelska)

Resvanor
Stefan Gössling, professor i turismvetenskap. Telefon: 070-492 26 34. E-post: stefan.gossling@lnu.se
Per Pettersson Löfquist, lektor i turismvetenskap. Telefon: 073-386 15 08. E-post: per.pettersson@lnu.se

Sexuella övergrepp
Cecilia Kjellgren, lektor i socialt arbete. Telefon: 073-317 08 41. E-post: cecilia.kjellgren@lnu.se

Shopping och handel
Bertil Hultén, professor i konsumentmarknadsföring. Telefon: 0706-95 16 70. E-post: bertil.hulten@lnu.se

Skuldsättning, skuldproblem
Lisbeth Sandvall, lektor i socialt arbete. Telefon: 070-640 27 52. E-post: lisbeth.sandvall@lnu.se

Sport
Sport i medierna - Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefon: 0470-70 85 57. E-post: dino.viscovi@lnu.se
Ledarskap - Carl-Axel Hageskog, professor i idrottens ledarskap. Telefon: 0704-82 19 95. E-post: carl-axel.hageskog@lnu.se
Fotboll och affärer, organisation och innovation - Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Stress i juletid
Krister Håkansson, adjunkt i psykologi, Telefon 073-708 07 68, E-post: krister.hakansson@lnu.seStress: när blir det farligt?
Marie Ekstam Ljusegran, lektor i biomedicinsk vetenskap, Telefon: 070-224 51 95

Svensk politik
Magnus Hagevi, lektor i statsvetenskap. Telefon: 073-384 22 45. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Ungdomar och missbruk
Mikael Dahlberg, lektor i pedagogik. Telefon: 070-375 19 19. E-post: mikael.dahlberg@lnu.se

Ungdomar och sexuellt risktagande
Marie Oscarsson, docent i omvårdnad. Telefon: 070-323 42 43. E-post: marie.oscarsson@lnu.se

Varför går julklapparna sönder? – om kvalitet och underhåll
Anna Glarner, adjunkt i systemekonomi. Telefon: 0470-70 89 88, E-post: anna.glarner@lnu.se

Våld i nära relationer
Marie Eriksson, fil. dr. i historia, genusforskare och lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-70 80 56. E-post: marie.eriksson@lnu.se

Våld mot kvinnor
Charlotte Agevall, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-70 83 12. E-post: charlotte.agevall@lnu.se

Välmående
Per Bauhn, professor i filosofi. E-post: per.bauhn@lnu.se

Äldrefattigdom, tredje åldern och nya generationer äldre
Angelika Thelin, lektor i socialt arbete. Telefon: 072-702 29 12. E-post: angelika.thelin@lnu.se

Äldreomsorg
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-76 74 03. E-post: lottie.giertz@lnu.se

Östersjön och lax
Per Larsson, professor i akvatisk ekologi. Telefon: 070-622 37 79. E-post: per.larsson@lnu.se

Östra Europa, inkl. Ryssland/Ukraina
Martin Nilsson, lektor i statsvetenskap. Telefon: 076-865 31 93. E-post: martin.nilsson@lnu.se